Statuts | Statuten

Les statuts de l'asbl sont en cours de révision afin d'être conformes au nouveau Code des sociétés et associations.

De statuten van de vereniging zonder winstoogmerk worden momenteel herzien om te voldoen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.