Siricidae van België en Nederland

De houtwespen (Hymenoptera – Symphyta - Siricidae) van België en Nederland

Fig. 1: Urocerus augur © Rene de croon

Houtwespen zijn een eerder kleine familie van grote, imposante bladwespen. Ze zetten hun eitjes af in bomen en zijn dus van belang als potentiële uitheemse invasieve soorten. Elf soorten houtwespen zijn tot nu toe waargenomen. Echter, sommige andere soorten kunnen waargenomen worden door de import van hout.

De reuzenhoutwesp Urocerus gigas is de meest bekende soort door zijn grootte en kenmerkende zwarte en gele kleur.   Toch zijn er twee gelijkende soorten waarvan de verspreiding in België en Nederland niet helemaal bekend is. Urocerus augur (zie fig. 1) en de ‘dubbelsoort’ Urocerus sah worden vaak verkeerd geïdentificeerd als U. gigas. Hoewel dit zeldzame soorten zijn, lijkt het er op dat ze vaker worden waargenomen. U. augur is al bekend sinds decennia, maar U. sah is nog maar sinds kort in België waargenomen. Deze soort is afkomstig uit Noord Afrika en Azië, maar waarnemingen uit Canada en Frankrijk zijn ook bekend. We willen dan ook graag moleculair bewijs voor deze soort hebben. Deze houtwespen zijn te verwachten in de omgeving van naaldbomen zoals spar en den.

Oproep tot medewerking

Voor dit doel willen we alle mede-entomologen vragen om hun Belgische of Nederlandse waarnemingen van Siricidae aan ons te bezorgen of om ons te contacteren voor identificatie indien nodig. We hopen van harte op jullie medewerking te kunnen vertrouwen. Waarnemingen met foto kunnen ook ingevoerd worden in het waarnemingen.be of waarneming.nl platform waarna ze worden gevalideerd. Zeker ingezamelde exemplaren (droog of op alcohol) zijn van hoge waarde voor dit onderzoek en kunnen naar één van de auteurs worden gestuurd.

Contact:

Jorgen Ravoet, Vogelzang 53, 1982 Weerde, Belgium, email: jorgen.ravoet@gmail.com

Fons Verheyde, Aartshertoginnestraat 58/01, 8400 Oostende, email: fonsverheyde@hotmail.com

Ad Mol, Marie Koenenstraat 12, 5242 EA Rosmalen, Netherlands, email: awm.mol@hccnet.nl