Programme | Programma

AM: Exposés / Voordrachten

10:00-11:10

- De Brusselse wetgeving betreffende de insecten/ La législation bruxelloise concernant les insectes
Olivier Beck (BIM)

- Policy and regulations regarding insect collecting in Flanders
Gert Van Hoydonck (ANB) & Arno Thomas (INBO)

- The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing
Wouter Dekoninck (KBIN)

- Insects and Biodiversity conservation strategies: case studies
Jérôme Constant (IRSNB)

- Entomologisch onderzoek in natuurpuntgebieden van Natuurpunt
Tim Struyve (Natuurpunt)

Séance de questions | Een kleine zitting voor de vragen

11:10-11:40 - Pause café | Koffie pause

11:40-12:40

- Gestion des collections : Étiquettes comment et pourquoi
Jean-Luc Renneson (Ardenne & Gaume) & Wouter Dekoninck (KBIN)

- The use of low cost compact cameras with focus stacking functionality in entomological digitization projects
Martijn Van Roije (BINCO)

- La microtomographie aux rayons X, une technologie 3D au service des découvertes entomologiques
Camille Locatelli (IRSNB)

- Stofluizen in België
Koen Lock

12:40-12:55 - Annonces | Aankondigingen

- Aankondigingen vanuit de beheerraad en van persoonlijke projecten
Marc Pollet (INBO)

- Aaskevers in België een up-date
Kevin Scheers

- Insektenweek - La semaine des insectes
Peter Berx

...

13:00-14:00 - Lunch

PM :

- Visite des conservatoires : 7 inscrits
            Collections souhaitées : Coléoptères, "Faune de Belgique"

- Bezoek van een bewaarplaats: 19 ingeschreven
            Gewenste collecties: Coleoptera; Carabidae; "Belgische fauna"; De loopkevercollectie droog; De dozen met mogelijk nog soorten van Notiophilus, Hymenoptera (Formicidae); Heterocera; Natte collectie en Heterocera, Diptera, Hymenoptera en Rhopalocera

- Tables avec binoculaires | Tafels met binoculaire loepes: 14 inscrits | ingeschreven
Matériel pour étude | Materiaal voor te bestuderen: Hydrophilidae-Sphaeridiinae; Notiophilus sp; Lepidoptera – nachtvlinders; Sesiidae & Brachodidae; Myrmechixenus vaporariorum (Tenebrionidae) + Myrmechixenus sp.; Acalles/Ruteria/Kyklioacalles (Curculionidae); Carabidae: Bembidion dalmatinum, Ocys tachysoides; Elateridae. Collection de Candèze; Coll restes

- ENTOMOBEL - Informele kennismaking tussen Belgische entomologische verenigingen

- Drink

- 17:00 - Clôture | Afsluiting