Prix Adolphe Crevecoeur

Prix Adolphe Crèvecoeur Prijs – 2021

Le prix est attribué à | De prijs wordt toegekend aan

Pepijn BOERAEVE, Gert ARIJS, Stijn SEGERS & Pallieter DE SMEDT

pour leur très bel article | voor hun zeer mooi artikel

Habitat and seasonal activity patterns of the terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) of Belgium” (BJE 2021 vol. 116: 1–95)

Cet article est le résultat d’un travail considérable, fruit d’une recherche étalée sur une période de 10 ans menée par un groupe d’amateurs passionnés (Spinicornis). Cette étude écologique  examine au plus près l'habitat et la phénologie des cloportes. Chaque recoin a été visité, toutes les espèces de Belgique sont mentionnées et des cartes de distribution sont fournies pour chaque espèce.

Dit artikel is het resultaat van een aanzienlijke hoeveelheid werk die over een periode van 10 jaar is verricht door een groep enthousiaste niet professionele entomologen (Spinicornis). In deze ecologische studie worden de habitat en de fenologie van pissebedden onder de loep genomen. Elk hoekje en gaatje werd bezocht, alle Belgische soorten worden vermeld en voor elke soort zijn verspreidingskaarten voorzien.

 

Deux autres articles se sont également démarqués | Twee andere artikelen vielen ook op

Two hundred and five ichneumonid wasps reported for the first time in Belgium and the Netherlands (Hymenoptera: Ichneumonidae) (BJE 2021 vol. 122: 1-142)

de | van Fons VERHEYDE, Paul HOEKSTRA, Pierre-Nicolas LIBERT, Hilco MEIJER, Augustijn DE KETELAERE, Thibaud VANDAUDENARD, Dick BELGERS & Edwin BROSENS -

C’est une contribution majeure à la faune indigène des Ichneumonidae. Le traitement des données provenant de nombreuses sources différentes et rassemblées dans un seul ouvrage.

Dit is een belangrijke bijdrage tot de inheemse fauna van de Ichneumonidae. De behandeling van gegevens uit vele verschillende hoeken werd verzameld in één publicatie.

Revision of the Clivina castanea species-group from Asia (Coleoptera: Carabidae: Clivinini) (BJE 2021 vol. 115: 1 - 83)

de | van Michael BALKENOHL

Ouvrage complet avec 13 nouveaux taxons et des clés d’identification des espèces. Article magnifiquement bien illustré. Très bonne méthodologie

Uitgebreid boek met 13 nieuwe taxa en een identificatiesleutel voor de soorten. Mooi geïllustreerd artikel. Zeer goede méthodologie.