Op zoek naar een uitgestorven gewaande vlieg

Op 9 september 2017 wordt een ware queeste opgezet naar één welbepaalde slankpootvliegensoort (Diptera: Dolichopodidae). De soort is momenteel nog steeds gekend als ‘Orthoceratium lacustre’ (maar een lopend taxonomisch onderzoek wijst uit dat dit weldra zal veranderen). Zie meer informatie over de context van deze KBVE-excursie in de bijgevoegde flyer, die begin dit jaar werd verspreid op de West-Vlaamse Natuurstudiedag.

De soort was lange tijd enkel van het natuurreservaat Het Zwin en Knokke-aan-zee (=Knokke-Heist) gekend en was er voor het laatst in 1978 waargenomen. Ze werd dan ook een tijdlang als “Uitgestorven in Vlaanderen” beschouwd. Groot was de verbazing toen de soort in 2012 in Dudzele terug werd opgemerkt. Een snelle zoektocht in 2016 wees uit dat de soort goede populaties vormde in een paar zeeastervegetaties in Lissewege en Dudzele, en nog steeds in Het Zwin voorkomt.

De bedoeling van de zoektocht is om na te gaan of de soort ook in andere zilte graslanden in West-Vlaanderen voorkomt, en of ze enkel gebonden is aan zeeastervegetaties of niet. Hierover is op dit eigenste moment nog niets gekend! Het betreft een relatief grote en gemakkelijk herkenbare soort (zie flyer), wat het waarnemen aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien zijn er slechts een heel beperkt aantal andere slankpootvliegensoorten zo laat op het seizoen actief.

We starten de excursie in de Uitkerkse Polders onder begeleiding van John Van Gompel, conservator van dit gebied. We verzamelen om 9:30 aan het bezoekerscentrum van de Uitkerkse Polders (Kuiperscheeweg 20, B-8370 Blankenberge) (zie ook http://www.uitkerkse-polder.be/bezoekerscentrumnieuw.html). In de voormiddag selecteren we een aantal plaatsen binnen dit 600 ha gebied waar we de soort proberen op te sporen. Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is (of het vangstsucces), kan daarna nog op een aantal andere plaatsen verder gezocht worden (bv. Monikkenwerve te Lissewege, en het gebied ten zuiden van het uitbreidingsgebied van de Zeebrugse haven te Dudzele).

Indien je wenst deel te nemen, stuur dan tegen uiterlijk 6 september een berichtje aan Marc Pollet, die deze excursie vanuit onze vereniging mee begeleidt. Drank is verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum, een lunchpakket breng je best zelf mee.

Marc Pollet