Lid worden van de KBVE

Lid zijn van de KBVE biedt de mogelijkheid om andere entomologen te ontmoeten, om onze Bulletin 3 maal per jaar te ontvangen, om te kunnen publiceren in de Bulletin en in de Belgian Journal of Entomology (online tijdschrift met gratis toegang) en ook om deel te nemen aan entomologische activiteiten (excursies, werkgroepen, symposia “Entomology in Belgium”, Entomologische studiedag).

Bovendien hebben onze leden toegang tot de bibliotheek (raadpleging van boeken en opvragen van artikelen), de collecties (raadpleging / studies), en kunnen ze hun overtollige exemplaren deponeren. Verder kunnen ze profiteren van expertise en advies, kunnen ze evenementen, de opstart van projecten / enquêtes, oproepen tot samenwerking aankondigen op de website.

Een prima keuze dus!

We hebben twee categorieën leden: vaste leden of toegetreden leden.

Samengevat omvat dit verschil uw deelname aan de Algemene Vergaderingen: voor vaste leden geldt een "verplichting" tot deelname aan de Algemene vergadering en genieten zij stemrecht. Toegetreden leden ontvangen weliswaar een uitnodiging voor de Algemene vergadering, maar genieten geen stemrecht. Ook kunnen enkel Belgen (in België of in het buitenland wonend) en buitenlanders die in België verblijven, vaste leden zijn. De volledige teksten zijn te raadplegen in onze statuten.

De jaarlijkse bijdrage voor 2023 is 35,00 EUR voor inwoners van België en € 40,00 voor leden die in het buitenland wonen.

Om lid te worden vul dit formulier van KBVE in.

Uw verzoek wordt voorgelegd aan onze raad van bestuur. U ontvangt binnen 15 dagen een reactie.