Lid worden

Wij danken u voor uw interesse in onze vereniging.

Zodra uw lidmaatschap is goedgekeurd door het bestuur, nemen wij contact met u op en verstrekken u aanvullende informatie.

Alleen de achternaam, voornaam, specialiteiten en e-mailadres (met uw toestemming) verschijnen in deze lijst. Alle andere gegevens worden uitsluitend gebruikt om u het Bulletin en andere post te sturen voor leden die geen e-mail adres hebben, maar in ons lidmaatschapsregister staan.
De "studentenbijdrage" geldt voor studenten onder de 25 jaar.
Samengevat omvat dit verschil uw deelname aan de Algemene Vergaderingen: voor vaste leden geldt een "verplichting" tot deelname aan de Algemene vergadering en genieten zij stemrecht. Toegetreden leden ontvangen weliswaar een uitnodiging voor de Algemene vergadering, maar genieten geen stemrecht. Ook kunnen enkel Belgen (in België of in het buitenland wonend) en buitenlanders die in België verblijven, vaste leden zijn. De volledige teksten zijn te raadplegen in onze statuten.
Door deze vragen te beantwoorden motiveert u uw lidmaatschapsaanvraag.