La Semaine des insectes | Insectenweek

La Semaine des Insectes 2022

Cette année, la Semaine des Insectes aura lieu du 28 mai au 05 juin 2022, avec plus de 120 activités proposées dans toute la Belgique pour (re)découvrir ces animaux souvent méconnus et ô combien fascinants.

Les insectes ne sont pas toujours très populaires auprès du grand public – beaucoup en ont peur, les écrasent ou les tuent à coup d’insecticides – pourtant, ils sont extraordinaires. Ils sont apparus il y a 400 000 000 ans, ils représentent 80 % des espèces animales, leur biomasse est six fois supérieure à celle de tous les autres animaux de la Terre (nous y compris) et ils se sont adaptés à quasiment tous les milieux. Et ils nous rendent d’énormes services : ils sont indispensables pour la pollinisation de la majorité des fruits et légumes, ils contribuent à la lutte biologique contre les nuisibles, ils sont de précieux indices sur les scènes de crime, on leur doit le miel, la cire, la soie, le rouge carmin…

Le programme complet des activités qui auront lieu dans toute la Belgique pendant la Semaine des Insectes est accessible sur https://www.insectenweek.be/FR/

De Insectenweek 2022

DInsectenweek vindt dit jaar plaats van 28 mei tot 5 juni, met meer dan 120 activiteiten over heel België. We nemen je mee in de wereld van deze vaak onbekende en fascinerende dieren, leren bij over hun rol in ecosystemen en de diensten die ze ons leveren.

Insecten zijn niet altijd erg populair bij het grote publiek - velen zijn er bang voor, verpletteren ze of doden ze met insecticiden - maar eigenlijk zijn ze ongelooflijk boeiend. Ze verschenen 400.000.000 jaar geleden, vertegenwoordigen 80% van alle diersoorten, hun biomassa is zes keer hoger dan die van alle andere dieren op aarde (inclusief ons) en ze hebben zich aangepast aan bijna alle mogelijke leefomgevingen. Ze leveren ons ook enorme diensten: ze zijn essentieel voor de bestuiving van de meeste groenten en fruit, ze dragen bij aan de biologische bestrijding van ongedierte, ze zijn belangrijke aanwijzingen op crime scenes, we hebben er honing, was, zijde, karmijnrood en nog veel meer aan te danken.

Het volledige programma met alle activiteiten vind je op https://www.insectenweek.be/