Journée d'étude entomologique | Entomologische studiedag 2017

Un beau succès ! | Een mooie ervaring!

Quelques PDF des PPT des exposés sont en ligne. Pour certains exposés, des articles seront publiés en ligne ou dans notre Bulletin.| Enkele PPT van de voordrachten zijn online. Voor enkele voordrachten, zullen er artikel gepubliceert worden online of in onze Bulletin.

Des exposés très intéressants | Zeer interessante voordrachten

 

 

 

Visites guidées thématiques des conservatoires | Thematische bezoeken aan de bewaarplaatsen

 

Discussions, observations, échanges d'expertise. | Discussies, waarnemingen en uitwisseling van expertise.