Inschrijving Entomologische studiedag 26.03.2022

De inschrijving van 10 euro (organisatiekosten, broodjes en drankjes) per persoon geldt als bevestiging van uw inschrijving.
Rekeningnummer KBVE BE39 0689 0615 3819- Mededeling : Naam Voornaam Entomostudiedag 2021

Namiddagactiviteiten
Aangezien we ons optimaal willen organiseren, vragen wij u of u ons kunt laten weten aan welke activiteit u wilt deelnemen?