Biologie en verdeling van Egle in Belgie

Wie helpt mij zoeken naar ‘willow catkin flies’ Egle Robineau-Desvoidy en Belgique
(Diptera: Anthomyiidae) in België?

Als je tijdens het voorjaar een bloeiende wilg bekijkt op zoek naar zweefvliegen, bijen, vlinders of andere insecten, dan zal je ongetwijfeld opmerken dat er meestal ook kleine, zwarte vliegjes op de wilg zitten. Deze vliegjes hebben geen Nederlandse naam, hun wetenschappelijke genusnaam is ‘Egle’ en in het Engels worden ze 'willow catkin flies' genoemd. De Engelse naam is zeer treffende, want de imago’s voeden zich met pollen en nectar van de wilgenkatjes en de larven ontwikkelen zich in de zaden. Met wat ervaring zijn de imago’s in het veld te herkennen doordat ze een duidelijk vooruitstekende mondrand hebben en een slanke proboscis en slanke palpi. Determinatie tot op soortniveau vereist echter dissectie van de genitaliën. Het inzamelen op zich is echter vrij eenvoudig daar in feite gewoon de overgrote meerderheid van de kleine zwarte vliegjes op wilg tot het genus Egle behoren. Er is echter één grote uitzondering, met name Egle concomitans die geen vooruitstekende mondrand heeft en die als waardplant populier heeft i.p.v. wilg.

Tot voor kort waren voor België slechts 3 soorten Egle gekend. Tijdens de voorbije jaren werden daar 5 soorten aan toegevoegd. Via deze grootschaligere inzamelcampagne wil ik graag een beter beeld krijgen van de verspreiding van de verschillende soorten in België en van hun gewoontes. Bovendien kunnen nog extra nieuwe soorten voor ons land gevonden worden.

Handleiding inzamelen ‘willow catkin flies’

Bekijk dit document samen met de Excelfile ‘Formulier

• zamel één of meerdere specimens in op een bepaalde locatie, gebruik makend van één enkele vangmethode en vang enkel specimens die met eenzelfde activiteit bezig zijn (bijv. alle aan het foerageren op een mannelijke wilg). Dit vormt één staal.

• steek de vliegjes van dit staal in een buisje of potje, dat eventueel reeds gevuld is met ca. 70% alcohol

• kies per staal een staalnummer. Het tweede staal dat ik verzamel op 3/04/2016 noem ik bijv. 20160403/002

• vul per staal een lijn in de Excelfile ‘Formulier’

• OFWEL steek je de specimens van het beschouwde staal in een buisje met ca. 70% alcohol en voeg je er een in potlood geschreven etiket aan toe met het staalnummer (gebruik zeker geen stift of balpen want deze loopt uit bij contact met de alcohol

• OFWEL prik je het specimen op met een dunne naald en prik je op die naald ook een etiket met het staalnummer

• OPGELET 1: bewaar de specimens niet gewoon droog in een doosje want dan breken al de haren er af en deze zijn essentieel voor de determinatie

• OPGELET 2: bewaar de specimens niet in een vochtig doosje, want dan gaan ze beschimmelen (dus voeg voldoende alcohol toe, de specimens moeten volledig onder staan)

• OPGELET 3: steek nooit meerdere stalen in één buisje met alcohol, want dan kan ik niet meer achterhalen welke specimens tot welke stalen behoren.

Alvast bedankt aan alle enthousiaste medewerkers!

Nog vragen of opmerkingen: martenschantal@yahoo.com