Bidsprinkhanen - Mantes religieuses (MANTODEA)

 

Bijdragen tot de kennis van bidsprinkhanen

De insectenorde van de bidsprinkhanen telt ongeveer 2600 beschreven soorten, waarvan de meerderheid slecht gekend is. Bidsprinkhanen kennen een hoge soortendiversiteit in de tropen en subtropen, maar waarnemingen blijven zeer zeldzaam.

Om het onderzoek dat naar deze orde wordt uitgevoerd op het KBIN te ondersteunen wordt er aan de leden die graag reizen en naar de tropen en subtropen gaan gevraagd of ze bij het zien van een bidsprinkhaan één of meerdere foto’s (Rug- en zijschoten verdienen de voorkeur) kunnen maken en per email doorsturen naar xavier.vermeersch@outlook.com. Elke waarneming wordt met evenveel aandacht bekeken, en een identificatie zal indien mogelijk worden verschaft (op genus- of soortniveau). Omdat het huidige onderzoek zich voornamelijk toespitst op Zuidoost-Azië (Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesië…) zijn waarnemingen uit deze regio zeer waardevol.

Contribution à la connaissance des mantes religieuses

L'ordre des mantes compte environ 2600 espèces décrites, dont la majorité sont mal connues. Les mantes présentent une grande diversité d'espèces dans les régions tropicales et subtropicales, mais les observations restent très rares.

Afin d'appuyer la recherche sur ce groupe, les membres qui aiment voyager et aller dans les régions chaudes sont invités à prendre une ou plusieurs photos (Les prises de vue de dos et latérales sont préférables) lorsqu'ils voient une mante et à les envoyer par courriel à xavier.vermeersch@outlook.com. Chaque observation sera examinée avec la même attention et une identification sera fournie si possible (au niveau du genre ou de l'espèce). Parce que les recherches actuelles portent principalement sur l'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Indonésie...), les observations de cette région sont très utiles.