Bibliothèque | Bibliotheek

La bibliothèque de la Société royale belge d'Entomologie renferme plusieurs milliers d'ouvrages, Périodiques et tirés-à-part. L'informatisation d'un grand nombre de ces documents entomologiques a été réalisée, ils sont dès lors accessibles sous format pdf.
De bibliotheek van de Koninklijke Belgische Entomologische Vereniging voor Entomologie bevat meerdere duizenden werken, tijdschriften en overdrukken. De digitalisatie van een groot deel van deze documenten is reeds gerealiseerd en deze zijn beschikbaar als pdf.

Si vous désirez consulter ces ouvrages en nos bureaux (rue Vautier, 29 - 1000 Bruxelles), il est nécessaire d'envoyer votre liste une semaine à l'avance. Une réponse par mail vous sera envoyée dès la mise à disposition des ouvrages demandés.
Indien u bepaalde werken wil consulteren in ons bureau (Vautierstraat, 29 – 1000 Brussel) dient u uw lijst met aanvragen een week op voorhand door te sturen. Een antwoord via e-mail zal u dan worden gestuurd vanaf het moment dat de werken er voor u ter beschikking liggen.

Si vous êtes membres de la SRBE et que vous désirez recevoir un document (tiré-à-part) sous format .pdf, veuillez communiquer la référence la plus complète possible et l'envoyer à Jurate De Prins (jdeprins@naturalsciences.be)
Indien u lid bent van de KBVE en u wil graag documenten, overdrukken, artikels als pdf ontvangen, gelieve dan de zo volledig mogelijke referenties door te sturen naar Jurate De Prins (jdeprins@naturalsciences.be).

Outils de recherche bibliographique | Bibliografische zoekhulpmiddelen

BHL :  https://www.biodiversitylibrary.org/browse/titles

OPEN ACCESS RBINS : http://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications

FAUNE DE FRANCE: http://faunedefrance.org/bibliotheque-virtuelle-numerique/

European Journal of Entomology: https://www.eje.cz/artkey/inf-990000-2100_Home.php