Belgische entomologische index - Doel

Het doel van dit project is het ontsluiten van alle vermelde soortnamen in Belgische entomologische tijdschriften. Via deze index kan je opzoeken wat er reeds werd gepubliceerd over een bepaalde soort. Dit kan handig zijn om na te gaan waar de soort eerder werd gevonden of om bv. de ecologie of vangtechnieken op te zoeken.
Het opstellen van zo’n index is een werk van lange adem en de index is nog lang niet volledig. In onze index wordt meestal de gepubliceerde naam opgenomen, het is dus raadzaam om ook alle mogelijke synoniemnamen op te zoeken. De index is wellicht niet vrij van fouten. Daarom is het raadzaam om ook de soort- of genusnaam apart op te zoeken om schrijffouten in onze index te omzeilen. Wij hopen om in de toekomst zoveel mogelijk artikels als pdf te ontsluiten zodat je nog vlotter gegevens over soorten kan opzoeken.
Om onze tijdschriften verder te ontsluiten zijn we steeds op zoek naar vrijwilligers die een of meerdere gescande jaargangen willen doorbladeren en alle soorten indexeren. Neem hiervoor contact op met Isabelle Sauvage (isauvage@naturalsciences.be).
Wij hopen ook andere entomologische verenigingen en werkgroepen te kunnen betrekken in dit project zodat ook hun tijdschriften hier kunnen opgenomen worden. Heeft uw vereniging hiervoor interesse, neem dan zeker contact met ons op?  

Momenteel omvat onze index volgende werken:

Journal

Years included

Details

Organisation

Bulletin SRBE/KBVE

1945-1978

Only the species mentioned in the reports of the monthly meetings

SRBE-KBVE

1979-2011

All species

Belgium Journal of Entomology

1999-2008

All species

SRBE-KBVE

Atalanta

1997(1,3,4)-2014(2)

All species

Atalanta

Entomo-info

1990-2004

All species

KAVE

Phegea

1-xx (2015)

Genus and species name separate

VVE