Adhésion | Lidgeld

Le prix des cotisations pour 2018

  • Cotisation des membres associés 30,00 € (membres résidant en Belgique)

  • Cotisation des membres étudiants (< 25 ans) 18,00 (membres étudiants résidant en Belgique)

  • Cotisation des membres correspondants 35,00 € (membres résidant hors Belgique)

  • Abonnements des institutions et des librairies 60,00 € (hors frais de port)

Cotisation à verser sur le compte BE 39 0689 0615 3819   BIC : GKCCBEBB

 

Prijs van het lidgeld voor 2018

  • Lidgeld van gewone-leden 30,00 € (leden verblijvend in Belgïe)

  • Lidgeld van assistent-leden (< 25 jaar) 18,00 € (studentenleden verblijvend in Belgïe)

  • Lidgeld van corresponderende-leden 35,00 € (leden verblijvend in het buitenland)

  • Abonnementen van instituten en bibliotheken 60,00 € (verzendingskosten niet inbegrepen)

Lidgeld te storten op rekeningnummer: BE 39 0689 0615 3819   BIC : GKCCBEBB